Lesní pedagogika

Lesní pedagogika přibližuje návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Jejím základním principem je vnímání přírody všemi smysly, které zprostředkovávají lesníci s  pedagogickými znalostmi přímo v lese. Během exkurze dbáme na zpětnou vazbu od dětí a zaměřujeme se na znalosti získané ve škole (nutná předchozí konzultace se školním pedagogem o probrané látce).

Cíle lesní pedagogiky

 1. Hlavním cílem lesní pedagogiky je zlepšit vztah člověk – les, podporovat pochopení lesa jako životního prostoru pro zvířata, pochopit význam a funkci lesa pro člověka, lidé by měli být citliví pro odpovědné zacházení s přírodou.
 2. Učit děti vnímat les a přírodu se všemi jejich zákonitostmi, nastínit základní problémy a vztahy v lesním prostředí.
 3. Vypěstovat v dětech zájem o les, přírodu, naučit je vnímat všemi smysly, ukázat, jak lze o les pečovat a jak jej chránit.
 4. Naučit děti, jak se v přírodě správně chovat.
 5. Zprostředkovat komplexní chápání lesa z pohledu ekologického, i z pohledu ekonomického a sociálního.
 6. Vysvětlit základní principy hospodaření v lese – práva a povinnosti vlastníků lesa i jeho návštěvníků, na základě toho budovat a podporovat pozitivní vztah veřejnosti k lesnímu hospodářství.
 7. Posílit pozitivní přístup ke dřevu jako k obnovitelné surovině.

Témata:

 1. Praktická botanika a zoologie
 2. Lesní ekosystém
 3. Ochrana přírody
 4. Myslivost
 5. Včelařství

Lesní pedagogika

Místo a termín konání – dle domluvy

Kontakt:

Ing. Pavel Cekota,

Tel. 774 740 522

E-mail: cekota@lesymestachebu.cz

Ing. Veronika Koubová

Tel. 778 740 388

E-mail: koubova@lesymestachebu.cz

Komentáře jsou vypnuty.