O společnosti

Lesy města Chebu, s.r.o. spravují lesní majetek města Chebu od 1. ledna 2007.

Stoprocentním vlastníkem společnosti je město Cheb.

Lesní hospodářský celek “Lesy města Chebu, s.r.o.” sestává z mnoha lesních částí různé velikosti na rozsáhlém území. Původní celek měl rozlohu pouze 937ha, postupným vracením pozemků určených k plnění funkcí lesa v průběhu uplynulého decénia se jejich plocha více než zdvojnásobila na současných 2133ha. Organizačně je lesní hospodářský celek rozdělen na tři lesnické úseky. Za každý z těchto úseků zodpovídá hajný a na svěřeném majetku vykonává jak pěstební, tak těžební činnost.

Jsme účastníky v certifikaci lesů systémem PEFC, který je jedním z procesů v lesním hospodářství směřující k dosažení trvale udržitelného hospodaření v lesích v České republice a zároveň usiluje o zlepšení všech funkcí lesů ve prospěch životního prostředí člověka. Dále jsme členy SVOL – Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR.

Komentáře jsou vypnuty.